Nybygg

Trovåg settefiskanlegg


Innredningsarbeider for nytt oppdretsanlegg på Trovåg.

Innredning av kontorlokale, møterom og kantine i nytt administrasjonsbygg. Arbeid i produksjonshaller med tekniske rom, smittesluser, garderober etc. Prosjektet har et stort fokus på varige løsninger for konstruksjoner som står i et røft miljø.

Kunde: Bremnes Seashore

År: 2016

Prosjektrolle: Tømrerentrepenør med underleveranser

Prosjektkostnad: ca 4 300 000 kr

Oppgave: Tømrerarbeider