Nybygg

Stord Ungdomsskule


Oppføring av ny moderne videregående skule på Stord.

Utvendig bindingsverk er reist i tre og kledd med fasadeplater.
Klasserommene er delt av med plassbygde skillevegger og glassvegger.
Innvendig er skolen kledd med store mengder x-finer.

Kunde: Kruse Smith

År: 2016

Prosjektrolle: Underentreprenør tømmer

Prosjektkostnad: Konfedensielt

Oppgave: Tømmer