Nybygg

Solvangen Leiligheter


Leilighetsbygg i Haugesund

Leilighetsbygg med 47 moderne leiligheter, fordelt på tre boligblokker på 4 etasjer.

Bygningene er oppført i betong med innfylte yttervegger kledd med vedlikeholdsfrie kledning og Steniplater.

Vi utførte tømrerarbeidet på dette prosjektet.

Kunde: Veidekke

År: 2008

Prosjektrolle: Underentreprenør for Kruse Smith