Nybygg

Smeasundet Amfi


Smeasundet Amfi

Leilighetsbygg med 58 leiligheter fordelt på 6. etasjer.

Dette var et av de første større leilighetsbyggene som ble etablert i Haugesund og ble utført med høy standard på den tiden.
Vi utførte tømrerarbeidet på dette prosjektet.

Kunde: Veidekke

År: 2001

Prosjektrolle: Underleverandør for Veidekke