Rehabilitering, nybygg

Skjold Skule


Rehabilitering av skolen i Skjold etter brann i 2018.

Skjold skule fikk store skader etter brann i ventilasjonsanlegget i 2018, deler av skulebygget var revet ned til grunn etter brannen. Haakull&Ersland har bygget opp igjen skolen, samt rehabilitert deler av skulen som ikke var brannskadet.

Kunde: Vindafjord Kommune

År: 2019/2020

Prosjektrolle: Totalentreprenør

Prosjektkostnad: ca 12 millioner

Oppgave: Totalentreprenør, byggeledelse, HMS koordinator