Rehabilitering

Skakkesenteret, totalenterprise


Skakkesenteret, totalenterprise

Ombygging av et 70-talls samfunnshus til et moderne flerbrukshus for Etne Kommune, et senter for skole, idrett og kultur.

Nybygget er på 6000 kvadratmeter og inneholder kino, bibliotek, kafe, idrettshall og en fløy for videregående skole.

Vi var generalentreprenør på dette prosjektet

År: 2011