Nybygg

Kopervik kirke


Tømrerentreprise med underleverandører.

Oppstart: Mai 2016
Ferdigstilt: April 201

Verdi på vår leveranse:
Ca. 15 000 000

Referanse:

Kjell Ekornrund
Procon AS
Tlf: 971 40 508
ekornrud@procon-as.no

Kirkebygget er levert med høy kvalitet på materialer og håndverksmessig utførelse av tømmerarbeidet. Det har vært godt samspill mellom H&E som tømmerentreprenør og arkitekt/ byggherre, dette har av andre vært trukket frem som svært positivt mtp. Gjennomføringsmodellen delte entrepriser.

Haakull & Ersland har vært hovedbedrift med bla. HMS-ansvar.

Feature two

Tømrer og innredningsarbeid inkl. blikk, dører og vinduer.

Ansvarlig utførende, tiltaksklasse 2.

Bygningsmassen består av
nyoppført kirke med tilknyttet menighetshus og kontordel.

Underleveranser:
- Lett- tak elementer
- Blikkenslager
- Lås & Beslag
- Kjøkken
- Himlinger
- Parkett
- Branntetting