Rehabilitering

Rehabilitering av fasade, Haraldsgata


Rehabilitering av fasader i Haugesund.

Villaen er verneverdig og det er benyttet uhøvlet materialer lik orginaltiden.
Arbeidet er utført etappevis.

Kunde: Haugaland A-senter

År: 2016-2019