Nybygg

Ølen brann, ambulanse og legevakt


Nybygg brann, ambulansestasjon og legevakt i Ølen.

Oppføring av nybygg, med kontorer, leiligheter, kantine, legevakt og haller for utrykningkjøretøy.
Bygget er delvis oppført i tre og kledd med fasadeplater.

Kunde: Vindafjord kommune

År: 2018

Prosjektrolle: Tømmerentreprenør med underleveranser

Prosjektkostnad: Konfedensielt

Oppgave: Tømmer, HMS Koordinator