Nybygg

Kvalasenteret Leiligheter


16 leiligheter bygget på toppen av Kvalasenteret i Haugesund.

Leilighetene er oppførtetter husbankstandard og er utsmykket med delvis innebygde terrasser for å forhindre innsyn.
Det er benyttet enkle valg, med tradisjonell kledning, innvendige panelplater og baderomspanel.

Kunde: Kruse Smith