Nybygg

Kristen Videregående Skole Haugalandet


Nybygg for videregående skole på Norheim.

Her har vi vært hovedbedrift og hatt ansvaret for tømrerarbeidet med underleveranser.
Det er delt av klasserom med plassbygde skillevegger og glassvegger. Særlig samlingshallen har vi lagt vårt preg på, konstruert scenen og innredet rommet med eikespiler som gir en god aukustisk.
Det er også bygget et tekniskrom på toppen av bygningen, kledd med fasadeplater.

Kunde: Kristen videregående skole

År: 2019

Prosjektrolle: Hovedbedrift

Prosjektkostnad: Konfedensielt

Oppgave: Tømmer, HMS koordinator