Rehabilitering

Hjemmetjenesten


Rehabilitering av butikklokaler til kontorlokaler for Haugesund Hjemmetjeneste.

På dette oppdraget utførte vi tømrerarbeid og bisto som HMS koordinator. Tidligere butikklokaler skulle rives. Nye kontorer, møterom, kantine og garderober for Haugesund Hjemmetjeneste ble opparbeidet.

Kunde: Berg Eiendom

År: 2014

Prosjektrolle: Tømrerentreprenør

Prosjektkostnad: Konfedensielt

Oppgave: Tømrerarbeid, HMS koordinator