Påbygg

Haugesund Toppidrettsgymnas


Oppføring av ungdomskule i tilknytning til eksisterende skole.

Vi har hatt ansvaret for innredning, tømmerarbeidet, for nytt tilbygg til HTG. Tilbyggget inneholder garderober, kontorer, toaletter. Klasserom og amfi.

Kunde: Kruse Smith

År: 2018

Prosjektrolle: Underentreprenør tømmer

Prosjektkostnad: Konfedensielt

Oppgave: Tømmer