Påbygg

Haugesund Toppidrettsgymnas


Påbygg eksisterende skole med kantine og trimrom.

Oppføring av yttervegger som er kledd med kledning av kebony Montering av vinduer og dører.
Utførelse av innvendige skillevegger med gips og baderomspanel. Rivingsarbeider i tilknytning til eksisterende bygg.

Kunde: Kruse Smith

År: 2015

Prosjektrolle: Underentreprenør tømmer

Prosjektkostnad: Konfedensielt

Oppgave: Tømmer