Rehabilitering, nybygg

Haugaland A-Senter


Nye behandlingslokaler for Haugaland A-senter i Haugesund.

Nybygg av leiligheter og rehabilitering av en eldre del i bygget til Haugaland A-Senter 
i Haugesund. Prosjektet ble utført i 2013/2014 og vi sto for tømrerarbeidet.

Kunde: Kruse Smith

År: 2013/2014

Prosjektrolle: Tømrerentreprenør

Prosjektkostnad: Konfedensielt

Oppgave: Tømrerarbeid