Rehabilitering

Førde Skule


Rehabilitering av Førde Skole i Sveio.

Skolen er rehabilitert med nye fasader, nytt leskur og innredningsarbeid. Nye gulvbelegg i deler av bygget, garderober er kledd med nye våtromsplater og gulvbelegg.
Yttervegger kledd med fasadeplater, nye vinduer og ytterdører. Etterisolering er utført. Taktekking og gesimser. Mindre betongarbeider og ett leskur er satt opp.

Kunde: Sveio Kommune

År: 2018

Prosjektrolle: Totalentreprenør

Prosjektkostnad: 4 800 000kr

Oppgave: Tømmer, HMS Koordinator