Nybygg

Etne Kyrkje


Oppføring av ny kirke med innfesting til tilstøtende konstruksjon.

Vi har utført yttervegger med båndtekking og fasadeplater. Montering av vinduer og dører. Innervegger.
Vi monterte også en flott panelhimling.

Kunde: Procon

År: 2013

Prosjektrolle: Ansvarlig utførende, tiltaksklasse 2

Prosjektkostnad: Ca. 5 575 000

Oppgave: Tømrerentreprise med underleverandører