Rehabilitering

Autostore Kontorlokaler


Ombygging av kontorlokaler i Nedre Vats 2400 m2 for Autostore.

Oppdraget bestod av riving av gamle lager og kontorarealer. Etablering av nye tidsriktige kontorlokaler med oppgraderte U-verdier, nye vinduer og nye tekniske anlegg. Prosjektet ble sluttført etappevis og gav totalt ca 60 nye kontorplasser, møterom, en lab og nytt teknisk rom.

Kunde: Jakob Hatteland Bygg

År: 2019

Prosjektrolle: Totalentrepenør

Prosjektkostnad: Konfedensielt

Oppgave: Tømrerarbeider, Byggeledelse, HMS koordinator